Växande städer och segregerade grannskap

Vi undersöker hur nybyggnation påverkar bostadsområden och städer och analyserar:

  1. Var har nya bostäder byggts?
  2. Vad har hänt med befolkningskomposition och huspriser i grannskap efter nybyggnation?
  3. Vilka är konsekvenserna av förändrat bostadsbestånd på segregationen mellan grannskap inom samma kommun?

Forskare

Che-Yuan Liang
Gabriella Kindström
Matz Dahlberg
Fabian Brunåker

Publikationer

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268121004777

Senast uppdaterad: 2022-11-29