Välkommen på Urban Labs halvdagskonferens!

Bostadssegregation och områdesutveckling

Urban Lab bjuder in till en konferens om bostadssegregation och områdesutveckling. Urban Labs forskare presenterar sin senaste forskning om orsaker till och konsekvenser av bostadssegregation och områdesutveckling och hur man kan förbättra situationen för invånarna i områden med en mindre positiv utveckling. Konferensen arrangeras i samarbete med Uppsala Center for Labor Studies.


Praktisk information och anmälan

Tid: 9 november klockan 8.30–12.00
Adress: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Konferensen är kostnadsfri, men föranmälan krävs.

Anmälan

Program

8.30–9.00
Kaffe och registrering

9.00–9.20
Urban Lab och dess områdesbaserade forskning
Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi och vetenskaplig ledare för Urban Lab

9.20–9.40
Effekter av bostadsbyggande på segregation och områdesutveckling
Che-Yuan Liang, docent i nationalekonomi

9.40–10.00
Hur påverkar renoveringar av hyresbostäder områdena och hyresgästerna?
Majken Stenberg, doktorand i nationalekonomi

10.00–10.30
Fikapaus

10.30–10.50
Skolnedläggningar och områdesutveckling
Gabriella Kindström, doktorand i nationalekonomi

10.50–11.20
Stigmatiserar polisens listor över utsatta områden de utpekade områdena?
Henrik Andersson, forskare i nationalekonomi

11.20–11.40
Hur kan man få nyanlända flyktingar mer integrerade på arbetsmarknaden?
Johan Egebark, forskare i nationalekonomi

11.40–12.00
Hur kan man förbättra situationen för barn i utsatta områden?
Gustaf Gredebäck, professor i psykologi


Arrangörer: Urban Lab och Uppsala Center for Labor Studies

Senast uppdaterad: 2023-09-19