Om Urban Lab

Urban Lab är ett kvantitativt inriktat forskningsprogram som bildades i slutet av 2019 och drivs som ett samarbete mellan nationalekonomiska institutionen och IBF. Huvudfinansiär för satsningen är Uppsala kommun, som har beslutat att stödja forskningen ekonomiskt med 12 miljoner kronor under åren 2020–23. Uppsala universitet finansierar Urban Lab med nio miljoner kronor under åren 2020–22. Forskningen finansieras även av externa forskningsfonder.

Syftet med Urban Lab är att skapa en aktiv och multidisciplinär forskningsmiljö för kvantitativa studier av frågor kopplade till städer och urbaniseringsprocesser. Forskningen kombinerar metodologiska kompetenser från olika discipliner med tillgången till den stora mängd geokodade mikrodata som finns i IBF:s databas GeoSweden.

Den forskning som pågår, och planeras, inom Urban Lab rymmer breda frågor: Varför växer vissa städer medan andra krymper? Varför har vissa områden inom städer en positiv utveckling och andra en negativ? Hur påverkar urbanisering och grannskap olika utfall i termer av till exempel ekonomisk ojämlikhet, individers hälsa och barns framtid? Vilken roll spelar lokal politik för den lokala utvecklingen?

Urban Lab organiserar sin verksamhet kring olika typer av möten. De forskare som medverkar i Urban Lab träffas regelbundet och diskuterar pågående forskningsprojekt, nya forskningsidéer och olika typer av datafrågor. De representerar olika discipliner (nationalekonomi, kulturgeografi, ekonomisk historia, statistik och statsvetenskap). I snitt deltar cirka 25 forskare vid dessa möten.

Urban Lab samarrangerar också regelbundet möten med Uppsala kommun, där forskarna ges möjlighet att presentera pågående och planerad forskning och diskutera dessa med kommunens tjänstemän, som i sin tur får möjlighet att presentera sina pågående och planerade projekt. Utöver detta arrangerar Urban Lab seminarier med externa föredragshållare.

ORGANISATION

Föreståndare: Matz Dahlberg
Styrgrupp: Matz DahlbergP-A Edin och Che-Yuan Liang 
Externa rådgivare: Nils Hertting och Olof Åslund

Senast uppdaterad: 2021-08-27