Markanvändning i Sverige

I detta projekt skapar vi en databas som innehåller omfattande information om hur marken i Sverige används. Genom att kombinera markanvändningsdata med ett populationstäckande individregister kan vi skapa detaljerade markanvändningsdata som beskriver individers närområden. Exempel på information som kommer finnas tillgänglig i databasen är andel grönområden (park, skog etc.), andel byggnader och antalet korsningar i nära anslutning till varje individ i Sverige.

Forskare

Matz Dahlberg
John Östh
​Terry Hartig
Jakob Granath 
Greta Fredriksson 

Senast uppdaterad: 2022-11-29